Translated Information

Asbestos Fact Sheets

Key information about asbestos has been translated into multiple languages.

Find out where asbestos can be found and how to keep safe. 

اعرف أين يمكن العثور على الأسبستوس وكيف يمكن الحفاظ على السلامة

了解会在哪里发现石棉以及如何确保安全

了解石棉的放置位置以及如何保證自身安全

पता लगाएं कि एस्बेस्टस कहां पाया जा सकता है और सुरक्षित कैसे रहा जाए

Cari tahu di mana asbestos dapat ditemukan dan bagaimana menjaga tetap aman

석면이 발견되는 곳과 안전 유지 방법을 알아보세요

Hãy tìm hiểu xem asbestos (chất a-mi-ăng) có thể có ở những đâu và làm thế nào để luôn an toàn

 

Authorised by the Australian Government, Canberra.